Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

Bl:16-32,34,36EU/Nr:0/Pb