Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

Pb/Bl:16-32,34,36EU/Nr:0