Περιγραφή

Μια από τις πρώτες ποικιλίες iceberg με την καινοτομία KNOX και με περίοδο συγκομιδής άνοιξη και φθινόπωρο. Δημιουργεί στρογγυλή κεφαλή και έχει καλύτερη συμπεριφορά στην οξείδωση μετά την κοπή. Προτείνεται για τη βιομηχανία έτοιμης κομμένης σαλάτας.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-26,32EU/Nr:0 LMV:1/Fol:4