Περιγραφή

Σαλάτα τύπου Iceberg με πολύ καλό μέγεθος και καλή ομοιομορφία. Πλήρης αντοχή σε Bremia. Μεγάλο πλεονέκτημά της το χαρακτηριστικό ΚΝΟΧ - εμφανίζει καθυστέρηση στην οξείδωση μετά την κοπή.

Ανθεκτικότητες

Bl:29-39EU/Fol:4/Nr:0 LMV:1