Περιγραφή

Lollo Rossa για καλλιέργεια την περίοδο του χειμώνα (τύπου Satine). Μεγαλύτερο μέγεθος και πιο γρήγορη ανάπτυξη.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-33EU