Περιγραφή

Η πρώτη ποικιλία τύπου romaine με το χαρακτηριστικό Knox καλύτερη συμπεριφορά και καθυστέρηση στην οξείδωση μετά την κοπή. Αντοχή στο tipburn και καλό μέγεθος.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-32,34,36EU/Nr:0