Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

Bl:29-37,39,40EU/Fol:1/Nr:0/Pb LMV:1/Ss (Rs)