Περιγραφή

Νέα σαλάτα τύπου multileaf Butterhead με μεγαλύτερο μέγεθος και πιο ομοιόμορφη βάση. Καλλιέργεια υπαίθρια αλλά και θερμοκηπίου. Σε σύγκριση με την Seurat έχει καλύτερη συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα και καλύτερο μέγεθος.

Ανθεκτικότητες

Bl:29-40EU/Nr:0