Περιγραφή

Iceberg ποικιλία με γρήγορη ανάπτυξη και ομοιόμορφες κεφαλές. Πλήρης αντοχή σε Bremia.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-37EU/Nr:0/Pb