Περιγραφή

Τυπική σαλάτα τύπου Batavia σκούρα πράσινη. Πλήρης αντοχή σε Bremia και κόκκινη αφίδα.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-34,36EU/Nr:0