Περιγραφή

Νέα ποικιλία για την περίοδο του καλοκαιριού με ομοιόμορφο σχήμα και καλό μέγεθος για τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Πολύ καλή συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα και μεγαλύτερο παράθυρο συγκομιδής.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-37EU/Fol:4