Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

Bl:16-29,31,32,34,36EU/Pb