Περιγραφή

Μεγάλη ανθεκτικότητα στο tipburn, με μέτριο μέγεθος και αργή ανάπτυξη. Μεγάλη περίοδος συγκομιδής και ομοιομορφία.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-26,31,32EU/Nr:0/Pb LMV:1