Περιγραφή

•Iceberg ποικιλία με καλή διατηρησιμότητα στο χωράφι
•Χωρίς προβλήματα εσωτερικού tipburn και με καλή συμπεριφορά στο ξεβλάστωμα
•Ιδανική για καλοκαιρινή καλλιέργεια
•Πλήρης αντοχή σε Bremia, κόκκινη αφίδα και φουζάριο (Fol:4)

Ανθεκτικότητες

Bl:29-37,40EU/Fol:4/Nr:0