Περιγραφή

Iceberg ποικιλία με καλή διατηρησιμότητα στο χωράφι. Χωρίς προβλήματα εσωτερικού tipburn και χωρίς ξεβλάστωμα. Ιδανική για το καλοκαίρι για συγκομιδή στην πιο δύσκολη περίοδο του Ιουλίου - Αυγούστου. Πλήρης αντοχή σε Bremia.

Ανθεκτικότητες

Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0