Περιγραφή

Περίοδος μεταφυτεύσεων από την 3η εβδομάδα έως την 8η εβδομάδα. Πολύ καλό εσωτερικό κεφαλής και μεγάλο ποσοστό συγκομιδής για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Ανθεκτικότητες

Bl:31,32,34,36,39EU/Nr:0/Pb LMV:1