Περιγραφή

•Πολύ πρώιμο υβρίδιο
•Σχήμα στρογγυλό
•Βάρος ανά κεφαλή 0,8 - 1,5 kg
•Πυκνές φυτεύσεις 4.500 - 5.000 φυτά ανά στρέμμα
•Κατάλληλο για άνοιξη - καλοκαίρι
•Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 52-65 ημέρες