Περιγραφή

•Κωνικό σχήμα (pointed)
•Βάρος ανά κεφαλή 0,5 - 1,5 kg
•Με μεγάλο παράθυρο συγκομιδής
•Για συγκομιδή όλο τον χρόνο
•Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 60 - 70 ημέρες