Περιγραφή

Λευκό λάχανο σφιχτού τύπου και μικρού μεγέθους. Χρόνος συγκομιδής: περίπου 75 ημέρες. Πολύ πιπεράτη γεύση. Δε σκάει αν φυτευτεί νωρίς την άνοιξη. Mέγεθος από 1,7 έως 2 kg. Για φυτεύσεις από 10 Iανουαρίου και μετά.

Ανθεκτικότητες

Foc:1