Περιγραφή

•Λευκό λάχανο συνεκτικό
•Σχήμα ελαφρώς πεπλατυσμένο
•Βάρος ανά κεφαλή 1,7 - 2,5 kg
•Για φυτεύσεις άνοιξη και νωρίς το φθινόπωρο
•Δε σκάει αν φυτευτεί νωρίς την άνοιξη
•Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 75 - 80 ημέρες

Ανθεκτικότητες

Foc:1