Περιγραφή

•Κωνικό σχήμα (pointed)
•Γλυκιά γεύση
•Βάρος ανά κεφαλή 1,0 - 2,2 kg
•Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 65 - 70 ημέρες

Ανθεκτικότητες

Foc:1