Περιγραφή

Λάχανο λευκό, σφιχτού τύπου με εξαιρετική αντοχή στο χειμώνα και βάρους >3κιλά σταθερά. Πιπεράτη γεύση (όχι γλυκό). Αντέχει να περιμένει στο χωράφι και μπορεί να δώσει και πολύ μεγάλα μεγέθη (>5,5kg).Μπορεί να καλλιεργηθεί και άνοιξη- καλοκαίρι. Χρόνος συγκομιδής: περίπου 130 ημ.