Περιγραφή

•Λάχανο λευκό, συνεκτικό με εξαιρετική αντοχή στον χειμώνα
•Δυνατό, ζωηρό φυτό
•Βάρος ανά κεφαλή 3,0 - 4,0 kg
•Με μεγάλο παράθυρο συγκομιδής
•Για φυτεύσεις κυρίως φθινόπωρο - χειμώνα
•Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 120-130 ημέρες