Περιγραφή

•Χρώμα έντονο κόκκινο
•Συνεκτική κεφαλή
•Σχήμα ελαφρώς πεπλατυσμένο
•Βάρος ανά κεφαλή 1,2 - 2,5 kg
•Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 80 - 110 ημέρες