Περιγραφή

•Ειδικό προϊόν μικρού μεγέθους κεφαλής (κατηγορία mini - pointed)
•Πολύ γλυκιά γεύση
•Ιδανικό για τεμαχιακό προϊόν
•Βάρος ανά κεφαλή 0,2 - 0,4 kg
•Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο τον χρόνο
•Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 50 - 60 ημέρες