Περιγραφή

•Λάχανο με μαλακό φύλλο και πολύ καλό βάρος σε σχέση με το μέγεθός του
•Ελαφρώς πεπλατυσμένο
•Βάρος ανά κεφαλή 2,5 - 3,0 kg
•Καλύτερη ομοιομορφία στο σύνολο των φυτών
•Για πρωιμές φυτεύσεις άνοιξη και φθινόπωρο έως και μέσα καλοκαιριού
•Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 85 - 100 ημέρες

Ανθεκτικότητες

Foc:1 Xcc