Περιγραφή

•Υβρίδιο λάχανου συνεκτικό, τύπου semi-savoy με γεύση αξεπέραστη και κύρια χαρακτηριστικά την ευρωστία, την καλή κάλυψης της κεφαλής και την ανοχή λόγω φύλλου σε διάφορους εντομολογικούς εχθρούς
•Μαλακό φύλλο για να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους
•Διατήρηση εξωτερικά του πράσινου χρώματος και μεγάλη αντοχή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
•Μπορεί να φθάσει σε μεγάλα μεγέθη 2,5 - 3,5 kg
•Πολύ μεγάλο παράθυρο συγκομιδής καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα μέχρι και νωρίς την άνοιξη
•Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 100 - 120 ημέρες