Περιγραφή

•Για φυτεύσεις αργά το φθινόπωρο και χειμώνα
•Σχήμα κεφαλής στρογγυλό
•Βάρος ανά κεφαλή 1,5 - 4,5 kg
•Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 120 - 130 ημέρες

Ανθεκτικότητες

Foc:1