Περιγραφή

•Στρογγυλό σχήμα
•Βάρος ανά κεφαλή 2,0 - 2,5 kg
•Αξιόπιστο για καλλιέργειες σε ξηρές - θερμές συνθήκες
•Κατάλληλο για φυτεύσεις την άνοιξη και αργά το καλοκαίρι
•Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 65 - 75 ημέρες

Ανθεκτικότητες

Foc:1