Περιγραφή

•Στρογγυλό σχήμα
•Βάρος ανά κεφαλή 1,0 - 2 kg
•Κατάλληλο για φυτεύσεις την άνοιξη
•Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 60-75 ημέρες