Περιγραφή

•Δυνατό φυτό με καλή κάλυψη κεφαλής
•Κατάλληλο για πρώιμες φυτεύσεις
•Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 75 - 85 ημέρες