Περιγραφή

•Ζωηρό φυτό με όρθια ανάπτυξη
•Καλή κάλυψη κεφαλής
•Πολύ καλό σχήμα
•Κατάλληλο για φυτεύσεις νωρίς το φθινόπωρο
•Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 85 - 95 ημέρες

Ανθεκτικότητες

Foc:1