Περιγραφή

•Σκούρο πράσινο χρώμα φύλλων με έντονο λευκό χρώμα κεφαλής
•Πολύ κάλυψη κεφαλής
•Όρθια ανάπτυξη φυτού
•Βάρος ανά κεφαλή 1,8 - 2,5 kg
•Πολύ αξιόλογο κουνουπίδι για φυτεύσεις όλο το φθινόπωρο
•Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 120 - 130 ημέρες