Περιγραφή

•Δυνατό, ζωηρό φυτό με όρθια ανάπτυξη
•Καλή κάλυψη κεφαλής για την κατηγορία του
•Κατάλληλο για πρώιμες φυτεύσεις
•Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 75 - 85 ημέρες