Περιγραφή

•Νέο υβρίδιο με πολύ καλή εμφάνιση φυτού
•Βάρος 1,8 - 2,5 kg
•Πολύ καλό κλείσιμο κεφαλής
•Κατάλληλο για συγκομιδή φθινόπωρο και άνοιξη
•Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 75-90 ημέρες

Ανθεκτικότητες

Pb:0,1,3