Περιγραφή

Σε σχέση με το Casper έχει μεγαλύτερο κεφάλι, πιο ανοιχτό, λιγότερο κλειστό και με καλό λευκό χρώμα. Χρόνος συγκομιδής: φθινόπωρο 90-110 ημέρες, άνοιξη καλοκαίρι 75-100 ημέρες. Σε σχέση πάλι με το Casper πιο δυνατό φυτό με λιγότερη ευαισθησία σε ασθένειες. Ελαφρύτερο από το Castellunm (2,5-3,5 kg).