Περιγραφή

Υβρίδιο με πολύ δυνατό ριζικό σύστημα και φυλλική επιφάνεια που καλύπτει την κεφαλή. Συνεκτικότητα, έντονο λευκό χρώμα και διάρκεια στην κάλυψη της κεφαλής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρόγραμμα φυτεύσεων με το Casper για επιμήκυνση της παραγωγής, καθώς είναι έτοιμο για συγκομιδή 7-10 ημέρες μετά. Κύκλος καλλιέργειας μετά την μεταφύτευση 90-110 ημέρες.