Περιγραφή

•Υβρίδιο με πολύ δυνατό ριζικό σύστημα και φυλλική επιφάνεια που καλύπτει την κεφαλή
•Συνεκτικότητα, έντονο λευκό χρώμα και διάρκεια στην κάλυψη κεφαλής
•Κατάλληλο για φυτεύσεις νωρίς την άνοιξη και το φθινόπωρο
•Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρόγραμμα φυτεύσεων με το Casper για επιμήκυνση της παραγωγής, καθώς είναι έτοιμο για συγκομιδή 7-10 ημέρες μετά
•Κύκλος καλλιέργειας μετά την μεταφύτευση 95 - 100 ημέρες