Περιγραφή

Mεγαλύτερο σε σχέση με το Casper και με πολύ βαρύτερη κεφαλή, πιο ανοιχτό, λιγότερο κλειστού τύπου και πιο θαμπό λευκό. Χρόνος συγκομιδής: φθινόπωρο 90-110 ημέρες, άνοιξη καλοκαίρι 75-100 ημέρες. Σε σχέση πάλι με το Casper πιο δυνατό φυτό με λιγότερη ευαισθησία σε ασθένειες. Δυνατή ανάπτυξη με πολύ καλή βλάστηση. 3,5kg και πλέον