Περιγραφή

•Με την καλύτερη ποιότητα και κάλυψη κεφαλής, αναδεικνύεται ο νικητής σε θερμές και ξηρές περιόδους
•Λευκή κεφαλή με συνεκτικότητα χωρίς ανομοιομορφία στο σχήμα
•Κύκλος καλλιέργειας μετά τη μεταφύτευση 90 - 95 ημέρες