Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

PVY:0,1,1.2/Tm:0-3/Xcv (now X spp):1-3 Lt/Pc/Ma/Mi/Mj