Περιγραφή

Καρπούζι τύπου tiger stripe με μικρό μέγεθος. Καλό χρώμα εσωτερικά με μικροσπόρια. Καρποί με μέσο βάρος 3 - 5 kg. Διπλή χρήση ως επικονιαστής αλλά και εμπορικά ως πολύ ποιοτικός καρπός.