Περιγραφή

•Υβρίδιο καρπουζιού Tiger Stripe στην κατηγορία Sandissima με βάρος καρπών 4 - 5 kg
•Πολύ καλή συμπεριφορά ως επικονιαστής σε καλλιέργεια άσπορων υβριδίων (Sugar Baby) και ωρίμανση στα ίδια στάδια με την κύρια ποικιλία
•Πολύ καλή ποιότητα σάρκας, έντονο κόκκινο χρώμα και λιγότερα μιρκοσπόρια
•Φυτό ζωηρό αλλά με πολύ καλή καρπόδεση