Περιγραφή

•Καρπούζι τύπου tiger stripe με μικρό μέγεθος.
•Καλό χρώμα εσωτερικά με μικροσπόρια.
•Καρποί με μέσο βάρος 3 - 5 kg.
•Διπλή χρήση ως επικονιαστής αλλά και εμπορικά ως πολύ ποιοτικός καρπός.