Περιγραφή

•Υβρίδιο καρπουζιού τύπου βαρέλα ιδανικό για πρώιμες φυτεύσεις
•Πολύ καλή καρπόδεση στις δύσκολες συνθήκες
•Μεγάλο πλεονέκτημα η διατήρηση του σχήματος στις πρώιμες φυτεύσεις
•Έντονο κόκκινο χρώμα εσωτερικά και συνεκτική σάρκα