Περιγραφή

•Υβρίδιο καρπουζιού Sugar Baby με σκούρα πράσινη εξωτερική εμφάνιση και βάρος καρπών 5 - 7 kg
•Φυτό μέτρια ζωηρό αλλά με πολύ καλή πρωιμότητα στη συγκομιδή
•Πολύ καλή καρπόδεση, υψηλή παραγωγή και πολύ καλή γεύση