Περιγραφή

•Καρπούζι τύπου tiger stripe με πιο μικρό μέγεθος.
•Καλό χρώμα εσωτερικά με μικροσπόρια.
•Καρποί με μέσο βάρος 2-3 kg.
•Ιδανικό και πρακτικό μέγεθος για γρήγορη κατανάλωση.