Περιγραφή

Καρπούζι τύπου Tiger stripe με πιο μικρό μέγεθος. Καλό χρώμα εσωτερικά με μικροσπόρια. Καρποί με μέσο βάρος 2-3 kg. Ιδανικό και πρακτικό μέγεθος για γρήγορη κατανάλωση.