Περιγραφή

•Υβρίδιο καρπουζιού Tiger Stripe στην κατηγορία Sandissima με βάρος καρπών 3 -4 kg
•Πολύ καλή ποιότητα σάρκας, έντονο κόκκινο χρώμα και λιγότερα μικροσπόρια
•Φυτό ζωηρό αλλά με πολύ καλή καρπόδεση