Περιγραφή

Καρπούζι τύπου Sugar baby με πολύ καλή γεύση. Πολύ καλή ομοιομορφία και υψηλή παραγωγή. Καρποί με μέσο βάρος 3-5 kg. Διπλή χρήση ως επικονιαστής αλλά και εμπορικά ως πολύ ποιοτικός καρπός.