Περιγραφή

•Καρπούζι τύπου Sugar baby με πολύ καλή γεύση.
•Πολύ καλή ομοιομορφία και υψηλή παραγωγή.
•Καρποί με μέσο βάρος 3-5 kg.
•Διπλή χρήση ως επικονιαστής αλλά και εμπορικά ως πολύ ποιοτικός καρπός.