Περιγραφή

•Καρπούζι τύπου Sugar baby στην κατηγορία Sandissima με πολύ καλή γεύση
•Πολύ καλή ομοιομορφία και υψηλή παραγωγή
•Καρποί βάρους 2 - 4 kg
•Διπλή χρήση ως επικονιαστής αλλά και εμπορικά ως πολύ ποιοτικός καρπός