Περιγραφή

Υβρίδιο καρπουζιού τύπου Crimson. Ζωηρό φυτό με καλή καρπόδεση και σχήμα καρπού. Ιδανικό για μεσοπρώιμες φυτεύσεις. Βάρος καρπών 7 - 12 kg.