Περιγραφή

•Yβρίδιο καρπουζιού τύπου Crimson
•Πολύ πρώιμη συγκομιδή και καλό μέγεθος καρπών
•Έντονο κόκκινο χρώμα και υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα (Brix)
•Διατηρησιμότητα και γεύση, καρποί βάρους 8 - 12 kg
•Χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει το μικρότερο μέγεθος σπόρων

Videos

Καρπούζι Bretona RZ