Περιγραφή

•Υβρίδιο καρπουζιού Crimson microseed στην κατηγορία Sandissima
•Φυτό ζωηρό με εύκολη καρπόδεση στις δύσκολες καιρικές συνθήκες (για πολύ πρώιμες φυτεύσεις αλλά και στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού για τις όψιμες φυτεύσεις)
•Πολύ υψηλή παραγωγή και με διάρκεια σε όλη την περίοδο της καλλιέργειας
•Καρποί με έντονο κόκκινο χρώμα, υψηλά επίπεδα Brix 12 και με λιγότερα μικροσπόρια
•Μέσο βάρος καρπών από 3 - 3,5kg και σχήμα στρογγυλό - οβάλ