Περιγραφή

•Καρπούζι άσπορο τύπου Crimson
•Εσωτερικά πολύ καλό χρώμα και ομοιόμορφη υφή στη σάρκα
•Πολύ καλή γεύση
•Υψηλά επίπεδα Brix
•Μεγάλη ομοιομορφία στα μεγέθη των καρπών