Περιγραφή

Πιπεριά τύπου ντολμά. Φυτό αραιόφυλλο, ζωηρό, με πολύ καλή καρπόδεση ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες. Η ποιότητα των καρπών παραμένει εξαιρετική σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.

Ανθεκτικότητες

Tm:0-2