Περιγραφή

•Υβρίδιο τετράγωνης πιπεριάς για συγκομιδή πράσινη ή και κόκκινη
•Μέτριας ζωηρότητας φυτό
•Πολύ πρώιμη ποικιλία με μεγάλη ομοιομορφία καρπού και σχήμα τετράλοβο
•Πλεονέκτημα η ανεκτικότητα στο ωίδιο και στους νηματώδεις και η διατηρησιμότητα καρπού
•Μέσο βάρος καρπού 200 - 220 gr

Ανθεκτικότητες

PVY:0/Tm:0-3 TSWV:0/Lt/Ma/Mi/Mj