Περιγραφή

Πιπεριά τύπου ντολμά. Καρπός ανοιχτού πράσινου χρώματος με σταθερό σχήμα σε όλο τον κύκλο της καλλιέργειας. Φυτό εύρωστο με πολύ υψηλή παραγωγή.

Ανθεκτικότητες

PVY:0/Tm:0-2