Περιγραφή

Υβρίδιο πιπεριάς τύπου Ουγγαρίας. Η καλύτερη επιλογή στην εξαγωγή, με ιδανικό σχήμα καρπού και μεγάλο κώνο. Υψηλή ανεκτικότητα στην ίωση του θρίπα (ΤSWV). Φυτό παραγωγικό και για πρώτη φορά με υψηλή ανεκτικότητα στο ωίδιο (Lt).

Ανθεκτικότητες

Tm:0-2 TSWV:0/Lt